چندرسانه ای
درقاب رسانه

محصولات مناسبتی

خدمات کاربردی

 

آمار کاربران

انواع تندیس ویژه هفته پژوهش

 

لطفاً جهت مشاهده تصاویر در اندازه واقعی بر روی آنها کلیک فرمائید.

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,ثامن صنعت,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه , بج سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی


 

انواع هدایا ویژه هفته پژوهش

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,ثامن صنعت,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه , بج سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,ثامن صنعت,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه , بج سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,ثامن صنعت,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه , بج سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

کد تندیس:P2036

نام تندیس:تندیس پلکسی جشنواره پژوهش و فناوری

ثبت سفارش

کد تندیس:P2037

نام تندیس:تندیس حجمی آدمک انتزاعی - هفته پژوهش

ثبت سفارش

کد تندیس:P2038

نام تندیس:تندیس حجمی - هفته پژوهش

ثبت سفارش

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,ثامن صنعت,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه , بج سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,ثامن صنعت,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه , بج سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,ثامن صنعت,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه , بج سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

کد تندیس:P1487-1

نام تندیس:تندیس پلکسی جشنواره های علمی ایران - جایزه ویژه پروفسور حسابی - هفته پژوهش

ثبت سفارش

کد تندیس:P2033

نام تندیس:تندیس پلکسی ویژه هفته پژوهش

ثبت سفارش

کد تندیس:P2035

نام تندیس:تندیس پلکسی نمایشگاه آثار برتر پژوهش - روز پژوهش

ثبت سفارش

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,ثامن صنعت,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه , بج سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,ثامن صنعت,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه , بج سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,ثامن صنعت,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه , بج سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

کد تندیس:P1951

نام تندیس:تندیس ام دی اف هفته پژوهش و فناوری

ثبت سفارش

کد تندیس:P1980

نام تندیس:تندیس پلکسی جشنواره پژوهش و آموزش

ثبت سفارش

کد تندیس:P2009

نام تندیس:تندیس پلکسی جشنواره علمی پژوهشی دکتر چمران - طرح قلم

ثبت سفارش

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,ثامن صنعت,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه , بج سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,ثامن صنعت,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه , بج سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,ثامن صنعت,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه , بج سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

کد تندیس:P1823

نام تندیس:تندیس چوبی بزرگداشت هفته پژوهش

ثبت سفارش

کد تندیس:P1887

نام تندیس:تندیس پلکسی مناسب هفته پژوهش

ثبت سفارش

کد تندیس:P1930

نام تندیس:تندیس پلکسی باشگاه پژوهشگران جوان - یادمان هفته پژوهش

ثبت سفارش

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,ثامن صنعت,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه , بج سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,ثامن صنعت,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه , بج سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,ثامن صنعت,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه , بج سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

کد تندیس:P965

نام تندیس:تندیس پلکسی جشنواره فرهنگی و هنری - مناسب هفته پژوهش

ثبت سفارش

کد تندیس:P1709

نام تندیس:تندیس پلکسی همراه با گلدان فیروزه کوب - مناسب هفته پژوهش

ثبت سفارش

کد تندیس:P1814

نام تندیس:تندیس پلکسی مناسب هفته پژوهش

ثبت سفارش

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,ثامن صنعت,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه , بج سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,ثامن صنعت,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه , بج سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,ثامن صنعت,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه , بج سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

کد تندیس:P1460

نام تندیس:تندیس ام دی اف طرح قلم به همراه بشقاب میناکاری اصل اصفهان

ثبت سفارش

کد تندیس:P1064

نام تندیس:تندیس پلکسی کنفرانس نقش پژوهش و فناوری های نوین در مدیریت مواد زائد صنعت نفت

ثبت سفارش

کد تندیس:P879

نام تندیس:تندیس پلکسی طرح قلم مناسب روز پژوهش

ثبت سفارش

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,ثامن صنعت,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه , بج سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,ثامن صنعت,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه , بج سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,ثامن صنعت,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه , بج سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

کد تندیس:P1241

نام تندیس:تندیس ام دی اف گرامیداشت هفته پژوهش

ثبت سفارش

کد تندیس:P1387

نام تندیس:تندیس پلکسی گرامیداشت هفته پژوهش - امور پژوهش و فناوری شرکت گاز

ثبت سفارش

کد تندیس:P1389

نام تندیس:تندیس پلکسی جشنواره دانشجویی ابن سینا

ثبت سفارش

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,ثامن صنعت,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه , بج سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,ثامن صنعت,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه , بج سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,ثامن صنعت,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه , بج سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

کد تندیس:P1247

نام تندیس:تندیس ام دی اف طرح خاتم هفته پژوهش و فناوری

ثبت سفارش

کد تندیس:P1242

نام تندیس:تندیس پلکسی مناسب هفته پژوهش

ثبت سفارش

کد تندیس:P1307

نام تندیس:تندیس پلکسی مناسب هفته پژوهش

ثبت سفارش

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,ثامن صنعت,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه , بج سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,ثامن صنعت,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه , بج سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,ثامن صنعت,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه , بج سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

کد تندیس:P1244

نام تندیس:تندیس پلکسی گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری

ثبت سفارش

کد تندیس:P1245

نام تندیس:تندیس پلکسی گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری

ثبت سفارش

کد تندیس:P1246

نام تندیس:تندیس پلکسی طرح قلم و کتاب - هفته پژوهش و فناوری

ثبت سفارش

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,ثامن صنعت,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه , بج سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,ثامن صنعت,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه , بج سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,ثامن صنعت,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه , بج سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

کد تندیس:P1218

نام تندیس:تندیس پلکسی پژوهشکده شناورهای زیر سطحی

ثبت سفارش

کد تندیس:P1085

نام تندیس:تندیس پلکسی هفته پژوهش و فناوری

ثبت سفارش

کد تندیس:P1243

نام تندیس:تندیس پلکسی گرامیداشت هفته ملی پژوهش و فناوری

ثبت سفارش

 

 

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,ثامن صنعت,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه , بج سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

   

کد تندیس:P1212

نام تندیس:تندیس پلکسی جشنواره پژوهشی بسیج اساتید

ثبت سفارش

انواع محصولات ویژه روز پژوهش

 

 

برای مشاهده تمامی قاب های نفیس تولیدی ثامن صنعت شرق اینجا کلیک کنید

 

برای مشاهده تمامی محصولات تولیدی ثامن صنعت شرق اینجا کلیک کنید

 

گروه تولیدی ثامن صنعت شرق مشهد، مجهزترین مرکز تولید و پخش هدایای نفیس تبلیغاتی ، شامل:

 

تندیس پلکسی, تندیس مذهبی, لوح تقدیر, لوح یادبود, لوح مذهبی, لوح ملی, انواع قاب های

 

نفیس و تابلوهای مذهبی و همچنین مدال و نشان سینه می باشد.

 

ارسال به تمام نقاط ایران در کمترین زمان ممکن

 

تلفن:051-38420339   شماره همراه تلگرام:09155136676 - مصطفی رنگی

 

https://www.samensanatshargh.com مصطفی رنگی,تندیس مذهبی,ثامن صنعت شرق,ثامن صنعت,نفیس باکس,قاب,تابلو,تندیس,لوح تقدیر,نشان سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگیارسال شده در مورخه : يكشنبه، 10 آذر ماه، 1398 توسط admin  چاپ مطلب

مرتبط باموضوع :

 تندیس روز روابط عمومی  [ پنجشنبه، 18 ارديبهشت ماه، 1399 ] 22 مشاهده
 انواع تندیس ( لوح تقدیر )شهدا - مجموعه پنجم  [ يكشنبه، 11 اسفند ماه، 1398 ] 88 مشاهده
 انواع محصولات ویژه روز شوراها  [ سه شنبه، 2 ارديبهشت ماه، 1399 ] 23 مشاهده
 پک ویژه عید نوروز  [ شنبه، 30 بهمن ماه، 1395 ] 5317194 مشاهده