چندرسانه ای
درقاب رسانه

محصولات مناسبتی

خدمات کاربردی

 

آمار کاربران

انواع هدایا شامل تابلو,تندیس,لوح جعبه ای, ویژه روزمهندس

انواع لوح های تقدیر

لطفاً جهت مشاهده تصاویر در اندازه واقعی بر روی آنها کلیک فرمائید.

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,ثامن صنعت,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه , بج سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی


 

انواع هدایا ویژه روز مهندس

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,ثامن صنعت,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه , بج سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,ثامن صنعت,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه , بج سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,ثامن صنعت,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه , بج سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

کد تندیس:P1219

نام تندیس:تندیس گردهمایی مدیران مهندسی نداجا مناسب 5 اسفند روز مهندس

ثبت سفارش

کد تندیس:P1218

نام تندیس:تندیس پلکسی دانشکده علوم و مهندس دریایی مناسب 5 اسفند روز مهندس

ثبت سفارش

کد تندیس:P130 

نام تندیس:تندیس پلکسی روز مهندسی مکانیک مناسب جهت 5 اسفند روز مهندس

ثبت سفارش

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,ثامن صنعت,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه , بج سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,ثامن صنعت,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه , بج سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,ثامن صنعت,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه , بج سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

کد تندیس:P1262 

نام تندیس:تندیس پلکسی سیستم های اطلاعاتی مناسب 5 اسفند روز مهندس

ثبت سفارش

کد تندیس:P1223

نام تندیس:تندیس پلکسی فارغ التحصیلی دانشجویان مهندسی دریا مناسب 5 اسفند روز مهندس

ثبت سفارش

کد تندیس:P1221

نام تندیس:تندیس پلکسی فارغ التحصیلی دانشجویان مهندسی کشتی مناسب 5 اسفند روز مهندس

ثبت سفارش

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,ثامن صنعت,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه , بج سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,ثامن صنعت,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه , بج سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,ثامن صنعت,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه , بج سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

کد تندیس:P631 

نام تندیس:تندیس پلکسی مناسب جهت 5 اسفند روز مهندس

ثبت سفارش

کد تندیس:P630

نام تندیس:تندیس پلکسی نظام مهندسی ساختمان ویژه 5 اسفند روز مهندس

ثبت سفارش

کد تندیس:P474

نام تندیس:تندیس پلکسی جشنواره روز ملی مهدسی اصفهان

ثبت سفارش

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,ثامن صنعت,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه , بج سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,ثامن صنعت,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه , بج سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,ثامن صنعت,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه , بج سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

کد تندیس:P1340

نام تندیس:تندیس پلکسی روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس

ثبت سفارش

کد تندیس:P1339 

نام تندیس:تندیس پکلسی همایش روز ملی مهندسی مناسب جهت 5 اسفند روز مهندس

ثبت سفارش

کد تندیس:P1338

نام تندیس:تندیس پلکسی مهندس نخبه مناسب جهت 5 اسفند روز مهندس

ثبت سفارش

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,ثامن صنعت,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه , بج سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,ثامن صنعت,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه , بج سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,ثامن صنعت,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه , بج سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

کد تندیس:P1343

نام تندیس:تندیس پلکسی جشنواره ملی روز مهندس

ثبت سفارش

کد تندیس:P1342

نام تندیس:تندیس ام دی اف مراسم بزرگداشت روز مهندس

ثبت سفارش

کد تندیس:P1341

نام تندیس:تندیس پلکسی نظام مهندسی ساختمان ویژه 5 اسفند روز مهندس

ثبت سفارش

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,ثامن صنعت,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه , بج سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,ثامن صنعت,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه , بج سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,ثامن صنعت,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه , بج سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

کد تندیس:T356 

نام تندیس:لوح تقدیر شرکت دوام ثامن مناسب جهت 5 اسفند روز مهندس

ثبت سفارش

کد تندیس:T358 

نام تندیس:لوح تقدیر نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته مناسب جهت 5 اسفند روز مهدس

ثبت سفارش

کد تندیس:P1344

نام تندیس:تندیس پلکسی  شرکت مهندسی مناسب جهت 5 اسفند روز مهندس

ثبت سفارش

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,ثامن صنعت,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه , بج سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,ثامن صنعت,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه , بج سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,ثامن صنعت,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه , بج سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

کد تندیس:T196 

نام تندیس:لوح تقدیر جعبه ای با حاشیه مولتی مناسب جهت 5 اسفند روز مهندس

ثبت سفارش

کد تندیس:T178 

نام تندیس:لوح تقدیر دیواری مولتی همراه با حک تصویر مناسب جهت 5 اسفند روز مهندس

ثبت سفارش

کد تندیس:T212 

نام تندیس:لوح تقدیر جعبه ای طرح قلم کاری اصفهان مناسب جهت 5 اسفند روز مهندس

ثبت سفارش

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,ثامن صنعت,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه , بج سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی ,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,ثامن صنعت,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه , بج سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی ,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,ثامن صنعت,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه , بج سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

کد تندیس:P1813

نام تندیس:تندیس پلکسی مسابقات حل مسائل مهندسی شیمی

ثبت سفارش

کد تندیس:P1725

نام تندیس:تندیس پلکسی مهندسی سیستم

ثبت سفارش

کد تندیس:P1716

نام تندیس:تندیس پلکسی مهندسی

ثبت سفارش

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,ثامن صنعت,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه , بج سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی ,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,ثامن صنعت,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه , بج سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی ,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,ثامن صنعت,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه , بج سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

کد تندیس:P2029

نام تندیس:تندیس پلکسی روز مهندسی

ثبت سفارش

کد تندیس:P2020

نام تندیس:تندیس پلکسی مهندسی

ثبت سفارش

کد تندیس:P1952

نام تندیس:تندیس پلکسی روز مهندسی - حک چهره خواجه نصیرالدین طوسی

ثبت سفارش

انواع محصولات ویژه روز مهندس

 

 

 

برای مشاهده تمامی لوح های تقدیر تولیدی ثامن صنعت شرق اینجا کلیک کنید

 

برای مشاهده تمامی قاب های نفیس تولیدی ثامن صنعت شرق اینجا کلیک کنید

 

برای مشاهده تمامی محصولات تولیدی ثامن صنعت شرق اینجا کلیک کنید

 

گروه تولیدی ثامن صنعت شرق مشهد، مجهزترین مرکز تولید و پخش هدایای نفیس تبلیغاتی ، شامل:

 

تندیس پلکسی, تندیس مذهبی, لوح تقدیر, لوح یادبود, لوح مذهبی, لوح ملی, انواع قاب های

 

نفیس و تابلوهای مذهبی و همچنین مدال و نشان سینه می باشد.

 

ارسال به تمام نقاط ایران در کمترین زمان ممکن

 

تلفن:051-38420339   شماره همراه تلگرام:09155136676 - مصطفی رنگی

 

https://www.samensanatshargh.com مصطفی رنگی,تندیس مذهبی,ثامن صنعت شرق,ثامن صنعت,نفیس باکس,قاب,تابلو,تندیس,لوح تقدیر,نشان سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگیارسال شده در مورخه : پنجشنبه، 27 دي ماه، 1397 توسط admin  چاپ مطلب

مرتبط باموضوع :

 تابلو مذهبی امام حسن علیه السلام  [ شنبه، 13 ارديبهشت ماه، 1399 ] 36 مشاهده
 انواع محصولات ویژه روز دندانپزشک  [ سه شنبه، 19 فروردين ماه، 1399 ] 396 مشاهده
 انواع تندیس ارزان مجموعه یک  [ يكشنبه، 6 خرداد ماه، 1397 ] 573 مشاهده
 انواع محصولات ویژه با موضوع کتاب و کتابخوانی مجموعه اول  [ سه شنبه، 12 فروردين ماه، 1399 ] 530 مشاهده