چندرسانه ای
درقاب رسانه

محصولات مناسبتی

خدمات کاربردی

 

آمار کاربران

قاب های نفیس هنر دست

لطفاً جهت مشاهده تصاویر در اندازه واقعی بر روی آنها کلیک بفرمائید.

 

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی


 


 

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

کد قاب:G641

ابعادقاب : 30*30

نام قاب:تابلو مذهبی نام مبارک حضرت زینب علیها السلام - ویژه ماه محرم و  عاشورا

ثبت سفارش

کد قاب:G640

ابعادقاب : 30*30

نام قاب:تابلو مذهبی نام مبارک حضرت رقیه علیها السلام - ویژه ماه محرم و عاشورا

ثبت سفارش

کد قاب:G639

ابعادقاب : 25*25

نام قاب:تابلو مذهبی نام مبارک حضرت ابالفضل علیه السلام - ویژه ماه محرم و تاسوعا

ثبت سفارش

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

کد قاب:G644

ابعادقاب : 30*30

نام قاب:تابلو مذهبی کیومک یا اباعبدالله علیه السلام - ویژه روز عاشورا و ماه محرم

ثبت سفارش

کد قاب:G643

ابعادقاب : 30*30

نام قاب:تابلو مذهبی نام مبارک حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام - ویژه روز عاشورا و ماه محرم

ثبت سفارش

کد قاب:G642

ابعادقاب : 30*30

نام قاب:تابلو مذهبی نام مبارک ابا عبدالله الحسین علیه السلام - ویژه روز عاشورا و ماه محرم

ثبت سفارش

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

کد قاب:G647

ابعادقاب : 38*52

نام قاب:تابلو مذهبی السلام علیک یا علی بن موسی الرضا علیه السلام

ثبت سفارش

کد قاب:G646

ابعادقاب : 44*79

نام قاب:تابلو مذهبی آیه وان یکاد

ثبت سفارش

کد قاب:G645

ابعادقاب : 30*30

نام قاب:تابلو مذهبی نام مبارک امام حسین علیه السلام ویژه ماه محرم و  عاشورا

ثبت سفارش

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

کد قاب:G650

ابعادقاب : 10*10

نام قاب:تابلو مذهبی نام مبارک علی بن موسی الرضا علیه السلام چاپ بر روی سنگ مصنوعی

ثبت سفارش

کد قاب:G649

ابعادقاب : 10*10

نام قاب:تابلو مذهبی سوره های چهار قل چاپ بر روی سنگ مصنوعی

ثبت سفارش

کد قاب:G648

ابعادقاب : 34*23/5

نام قاب:تابلو مذهبی کاشیکاری نام مبارک امام حسین علیه السلام

ثبت سفارش

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

کد قاب:G653

ابعادقاب : 10*10

نام قاب:تابلو مذهبی آیت الکرسی چاپ بر روی سنگ مصنوعی

ثبت سفارش

کد قاب:G652

ابعادقاب : 10*10

نام قاب:تابلو مذهبی یا مهدی ادرکنی چاپ بر روی سنگ مصنوعی

ثبت سفارش

کد قاب:G651

ابعادقاب : 10*10

نام قاب:تابلو مذهبی سوره آیت الکرسی چاپ بر روی سنگ مصنوعی

ثبت سفارش

در حال تولید

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

کد قاب:G656

ابعادقاب :

نام قاب:

ثبت سفارش

کد قاب:G655

ابعادقاب : 76*76

نام قاب:تابلو مسی رنگ آیه و ان یکاد

ثبت سفارش

کد قاب:G654

ابعادقاب :

نام قاب:تابلو مذهبی کتیبه سوره توحید

ثبت سفارش

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

کد قاب:G659

ابعادقاب : 10*10

نام قاب:تابلو مذهبی نام مبارک علی بن موسی الرضا علیه السلام چاپ بر روی سنگ مصنوعی

ثبت سفارش

کد قاب:G658

ابعادقاب : 10*10

نام قاب:تابلو مذهبی لا اله الا الله محمد رسول الله چاپ بر روی سنگ مصنوعی

ثبت سفارش

کد قاب:G657

ابعادقاب : 10*10

نام قاب:تابلو مذهبی نام مبارک علی بن موسی الرضا علیه السلام چاپ بر روی سنگ مصنوعی

ثبت سفارش

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی


کد قاب:G662

ابعادقاب : 10*10

نام قاب:تابلو مذهبی آیه وان یکاد چاپ بر روی سنگ مصنوعی

ثبت سفارش


کد قاب:G661

ابعادقاب : 25*36

نام قاب:تابلو رزینی بسم الله الرحمن الرحیم

ثبت سفارش

کد قاب:G660

ابعادقاب : 16*16

نام قاب:جاکلیدی دیواری مذهبی با نام مبارک ائمه علیهم السلام - معرق

ثبت سفارش

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

کد قاب:  G646 -1 

ابعادقاب :

نام قاب:تابلو مذهبی آیه وان یکاد

ثبت سفارش

کد قاب:G664

ابعادقاب : 20*20

نام قاب:تابلو مذهبی نام مبارک علی بن موسی الرضا علیه السلام حک بر روی سنگ مصنوعی

ثبت سفارش

کد قاب:G663

ابعادقاب : 37*37

نام قاب:تابلو مذهبی نام مبارک حضرت علی علیه السلام ویژه عید سعید غدیر خم و روز پدر

ثبت سفارش

 

گروه تولیدی ثامن صنعت شرق، مجهزترین مرکز تولید و پخش هدایای نفیس تبلیغاتی ، شامل:

 

تندیس پلکسی, تندیس مذهبی, لوح تقدیر, لوح یادبود, لوح مذهبی, لوح ملی, انواع قاب های

 

نفیس و تابلوهای مذهبی و همچنین مدال و نشان سینه می باشد.

 

ارسال به تمام نقاط ایران در کمترین زمان ممکن

 

تلفن:051-38420339   شماره همراه تلگرام:09155136676 - مصطفی رنگی

 

https://www.samensanatshargh.com مصطفی رنگی,تندیس مذهبی,ثامن صنعت شرق,ثامن صنعت,نفیس باکس,قاب,تابلو,تندیس,لوح تقدیر,نشان سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگیارسال شده در مورخه : پنجشنبه، 1 آذر ماه، 1397 توسط admin  چاپ مطلب

مرتبط باموضوع :

 قاب های نفیس هنر دست مجموعه هفدهم ( کد G245 الی G253 )  [ پنجشنبه، 5 اسفند ماه، 1395 ] 1600 مشاهده
 قاب های نفیس هنر دست مجموعه سی و دوم ( کد G382 الی G390 )  [ دوشنبه، 20 شهريور ماه، 1396 ] 1579 مشاهده
 قاب های نفیس هنر دست مجموعه چهل و نه( کد G621 الی G638 )  [ سه شنبه، 17 مهر ماه، 1397 ] 401 مشاهده
 قاب های نفیس هنر دست مجموعه اول ( کد G101 الی G109 )  [ سه شنبه، 26 بهمن ماه، 1395 ] 3201 مشاهده