چندرسانه ای
درقاب رسانه

محصولات مناسبتی

خدمات کاربردی

 

آمار کاربران

قاب های نفیس هنر دست

لطفاً جهت مشاهده تصاویر در اندازه واقعی بر روی آنها کلیک بفرمائید.

 

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی


 


 

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

 

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

 

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

کد قاب:G567

ابعادقاب:40*60

نام قاب:تابلو «قاب» صلوات خاصه امام رضا علیه السلام به همراه القاب حضرت

ثبت سفارش

کد قاب:G566

ابعادقاب:30*30

نام قاب:تابلو « قاب» کاشیکاری یا قائم آل محمد عج ا..

ثبت سفارش

کد قاب:G565

ابعادقاب : 30*30

نام قاب:تابلو «قاب» سرامیکی یا فاطمه الزهرا سلام الله علیها

ثبت سفارش

 

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

 

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

 

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

کد قاب:G570

ابعادقاب:

نام قاب:تابلو «قاب»نام مبارک یا فاطمه الزهرا در بشقاب سرامیکی فیروزه ای

ثبت سفارش

کد قاب:G569

ابعادقاب:

نام قاب:تابلو « قاب »لفظ جلاله الله فیروزه کوبی با حاشیه ترمه

ثبت سفارش

کد قاب:G568

ابعادقاب:31*42

نام قاب:تابلو «قاب »نام مبارک یا اباعبدالله الحسین به سبک کاشیکاری

ثبت سفارش

 

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

 

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

 

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

کد قاب:G572-1

ابعادقاب:25*25

نام قاب:تابلو «قاب» سرامیکی علی بن موسی الرضا علیه السلام با زمینه مشکی

ثبت سفارش

کد قاب:G572

ابعادقاب:25*25

نام قاب:تابلو«قاب» سرامیکی علی بن موسی الرضا علیه السلام با زمینه زرشکی

ثبت سفارش

کد قاب:G571

ابعادقاب:

نام قاب:تابلو «قاب» سرامیکی صلوات بر علی بن موسی الرضا علیه السلام با حاشیه ترمه

ثبت سفارش

 

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

 

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

 

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

کد قاب:G574

ابعادقاب:25*25

نام قاب:تابلو «قاب » سرامیکی علی بن موسی الرضا علیه السلام با زمینه زرشکی

ثبت سفارش

کد قاب:G573-1

ابعادقاب:25*25

نام قاب:تابلو « قاب » سرامیکی یا فاطمه الزهرا سلام الله علیها با زمینه مشکی

ثبت سفارش

کد قاب:G573

ابعادقاب:25*25

نام قاب:تابلو «قاب» سرامیکی یا فاطمه الزهرا سلام الله علیها با زمینه زرشکی

ثبت سفارش

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

کد قاب:G575-1

ابعادقاب:25*25

نام قاب:تابلو « قاب » سرامیکی نام مبارک امام رضا علیه السلام با زمینه مشکی

ثبت سفارش

کد قاب:G575

ابعادقاب:25*25

نام قاب:تابلو « قاب » سرامیکی نام مبارک امام رضا علیه السلام با زمینه زرشکی

ثبت سفارش

کد قاب:G574-1

ابعادقاب:25*25

نام قاب:تابلو « قاب » سرامیکی علی بن موسی الرضا علیه السلام با زمینه مشکی

ثبت سفارش

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

کد قاب:G577

ابعادقاب:25*25

نام قاب:تابلو « قاب » سرامیکی بسم الله الرحمن الرحیم با زمینه زرشکی

ثبت سفارش

کد قاب:G576-1

ابعادقاب:25*25

نام قاب:تابلو « قاب » سرامیکی صلوات با زمینه مشکی

ثبت سفارش

کد قاب:G576

ابعادقاب:25*25

نام قاب:تابلو « قاب » سرامیکی صلوات با زمینه زرشکی

ثبت سفارش

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

,تندیس,لوح تقدیر,ثامن صنعت شرق,کالای ایرانی,قاب,تابلو,تندیس مذهبی,نشان سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگی

کد قاب:G578-1

ابعادقاب:25*25

نام قاب:تابلو « قاب » سرامیکی آیه و ان یکاد با زمینه مشکی

ثبت سفارش

کد قاب:G578

ابعادقاب:25*25

نام قاب:تابلو « قاب » سرامیکی آیه و ان یکاد با زمینه زرشکی

ثبت سفارش

کد قاب:G577-1

ابعادقاب:25*25

نام قاب:تابلو « قاب » سرامیکی بسم الله الرحمن الرحیم با زمینه مشکی

ثبت سفارش

 

گروه تولیدی ثامن صنعت شرق، مجهزترین مرکز تولید و پخش هدایای نفیس تبلیغاتی ، شامل:

 

تندیس پلکسی, تندیس مذهبی, لوح تقدیر, لوح یادبود, لوح مذهبی, لوح ملی, انواع قاب های

 

نفیس و تابلوهای مذهبی و همچنین مدال و نشان سینه می باشد.

 

ارسال به تمام نقاط ایران در کمترین زمان ممکن

 

تلفن:051-38420339   شماره همراه تلگرام:09155136676 - مصطفی رنگی

 

https://www.samensanatshargh.com مصطفی رنگی,تندیس مذهبی,ثامن صنعت شرق,ثامن صنعت,نفیس باکس,قاب,تابلو,تندیس,لوح تقدیر,نشان سینه,سردیس,هدیه,صنایع دستی,مصطفی رنگیارسال شده در مورخه : شنبه، 2 تير ماه، 1397 توسط admin  چاپ مطلب

مرتبط باموضوع :

 قاب های نفیس هنر دست مجموعه چهارم ( کد G128 الی G136 )  [ پنجشنبه، 28 بهمن ماه، 1395 ] 1973 مشاهده
 قاب های نفیس هنر دست مجموعه پنجاه و شش ( کد G699-4 الی G696-15 )  [ سه شنبه، 5 شهريور ماه، 1398 ] 261 مشاهده
 قاب های نفیس هنر دست مجموعه چهل و یک( کد G477 الی G500 )  [ پنجشنبه، 24 اسفند ماه، 1396 ] 470 مشاهده
 قاب های نفیس هنر دست مجموعه سی ام ( کد G363 الی G371 )  [ يكشنبه، 12 شهريور ماه، 1396 ] 1565 مشاهده
 قاب های نفیس هنر دست مجموعه یازدهم ( کد G191 الی G199 )  [ پنجشنبه، 5 اسفند ماه، 1395 ] 957 مشاهده